Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie oraz politykę prywatności zawartą w regulaminie Ok  Czytaj więcej

Regulamin Hotelu Solar Palace SPA & Wellness

 

 

Elementami nierozłącznymi składowymi Regulaminu hotelu są:


1. REGULAMIN HOTELU INFORMACJE OGÓLNE 
2. REGULAMIN RESTAURACJI
3. REGULAMIN KARTY STAŁEGO GOŚCIA 
3. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
4. REGULAMIN  RESORTU  SPA
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
6. POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES

 


REGULAMIN HOTELU INFORMACJE OGÓLNE


1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00.
3. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
5. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
6. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.
7. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
• warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
• wymianę bielizny pościelowej na życzenie, a ręczników  codziennie lub na życzenie gościa.
8. Hotel zobowiązany jest:
    - Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
-  Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:
 depozytowych,
 budzenia o określonej godzinie,
 przyjmowania bagażu  na przechowanie.
9. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu  utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju  innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
11. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
12. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych  pomieszczeń.
14. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
15. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości 50% ceny wynajmu tego pokoju.
16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
17.  Zwierzęta na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką właściciela. Obowiązkowo wymagany jest kaganiec.
18. Palenie papierosów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych: balkony, tarasy, ogród. Za palenie papierosów na terenie pokoju hotelowego i innych pomieszczeń wewnątrz obiektu hotel nałoży na gościa grzywnę w wysokości 250 zł.
19.  Dzieci na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ogrodzie hotelowym i zapewnienie opieki dzieciom znajdującym się na terenie ogrodu!
20. W przypadku braku mediów (woda, prąd, gaz) z przyczyn niezależnych od Hotelu, hotel nie ponosi odpowiedzialności za tę niedogodnośća i nie będzie udzielał z tego tytułu rekompensat.
Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług w hotelu prosimy zgłaszać na bieżąco w trakcie pobytu, w recepcji hotelu. W przeciwnym razie nie będą one uwzględniane w momencie wymeldowania.
Oferta usług podstawowych i uzupełniających:
 room service do godziny  23:00,
 obsługa bagażowa,
 przechowalnia bagażu,
 depozyt,
 udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 kasa wymiany walut,
 usługi gastronomiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkoholowy,
 sale wielofunkcyjne,
 pralnia hotelowa,
 pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny gości,
 codzienna zmiana ręczników
 zmiana pościeli  raz na 3 dni.

TELEFONY ALARMOWE
PLICJA:  997
STARAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIE:  999
POGOTOWIE ( Z TEL. KOM. ):  112

TELEFONY W HOTELU
RECEPCJA:   555     Bar:  559    Kuchnia: 558        Recepcja SPA: 571
 Resort Wellness czynny w godzinach: 9:00-21:00


 
REGULAMIN RESTAURACJI

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Restauracji Tajemniczy Ogród Hotelu Solar Palace Spa & Wellness, zwanej dalej „Restauracją”
1. Korzystanie z usług Restauracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu hotelu.
2. Regulamin hotelu obowiązuje na terenie Restauracji, na który składają się dwukondygnacyjny lokal oraz ogródek restauracyjny.
3. Niedozwolone jest spożywanie w Restauracji posiłków i napojów w niej niezakupionych.
4. Obsługa Restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże, mając na względzie komfort oraz bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi przy okazji złożenia zamówienia o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionego posiłku należy zgłaszać w trakcie konsumpcji.
6. Restauracja nie sprzedaje, ani nie podaje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastego roku życia.
7. Palenie tytoniu oraz korzystanie z epapierosów na terenie Restauracji dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
8. Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren Restauracji, z zastrzeżeniem pkt. 9
9. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do Restauracji wraz z psem asystującym, o ile posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, a pies ten jest wyposażony w uprząż.
10. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz komfort Gości, a także z uwagi na dbałość o wizerunek Restauracji, zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub takim, które swym zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu hotelu lub porządek.
11. Wynoszenie jedzenia z restauracji jest niedozwolone.
12. Konsumpcja dań z hotelowej karty menu w pokoju gościa powinna odbywać się w ramach room serwisu (room serwis dostępny pod numerem telefon: 559 w godzinach 7:00-21:00)
13. Regulamin hotelu jest dostępny do wglądu na terenie Restauracji, w pokojach hotelowych jak
i na stronie internetowej www.hotelsolar.com.pl.
14. Śniadania serwowane są w godzinach 7:00-10:00 w formie bufetu szwedzkiego. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny i formy serowanie śniadań w zależności od sezonu o czym goście będą wcześniej poinformowani.
15. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem 89 741 24 84, wew. 559 lub osobiście w restauracji.
16. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienie posiłków na określoną godzinę, co skróci czas oczekiwania na danie. Takie zamówienie należy zgłaszać obsłudze kelnerskiej lub w recepcji hotelowej.
17. Napiwki nie są doliczane do rachunku.
18. Na specjalne życzenie gości organizujemy posiłki w ogrodowej altanie.
19. Restauracja hotelowa czynna w godzinach 14:00-21:00. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny serwowania posiłków o czym goście zostaną wcześniej poinformowani.
20. Za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Restauracji gość odpowiada materialnie.
 REGULAMIN KARTY STAŁEGO GOŚCIA
 

Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla nas, jest Państwa stała obecność w naszym hotelu. Dlatego też, aby każdy z Gości poczuł się wyjątkowo w naszym obiekcie, stworzyliśmy program lojalnościowy. Ideą programu jest nagrodzenie i docenienie Państwa zaufania i obecności. W ramach tej oferty możemy zaproponować dodatkowe korzyści w postaci Karty Stałego Gościa, która uprawnia m.in. do rabatu przy korzystaniu z usług naszego hotelu.

Wystawca i właściciel karty
1.Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Gościa jest Hotel Solar Palace SPA & Wellness Lila Najmoła, ul. Jaszczurcza Góra 22,24 11-700 Mrągowo
 
Użytkownik Karty Stałego Gościa
1. Użytkownikiem Karty Stałego Gościa może być osoba fizyczna, która otrzymała kartę.
2. Użytkownik Kart Stałego Gościa wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
3. Posiadacz Karty Stałego Gościa musi być osoba pełnoletnią.

Przywileje i ograniczenia związane z kartą
1. Karta Stałego Gościa upoważnia posiadacza do 10% zniżki na usługi noclegowe od ceny dnia.
2. Karta Stałego Gościa dotyczy indywidulanych pobytów w hotelu (nie dotyczy zorganizowanych pobytów okolicznościowych i grupowych)
3. Rabat Karty Stałego gościa nie łączy się z innymi promocjami.
4. Warunkiem otrzymania rabatu Karty Stałego Gościa jest okazanie jej obsłudze recepcji przed wydrukiem rachunku za usługę. W przypadku okazania Karty Stałego gościa po wydruku paragony fiskalnego rabat nie zostanie przyznany.
5. Wystawca karty Stałego Gościa zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdej chwili bez podawania przyczyny.
6. Zniżki przysługują wyłącznie dla rezerwacji bezpośredniej tj. telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście na recepcji.
7. Karta jest terminowa. Termin obowiązywania zniżi jest podany na Karcie Stałego Klienta.
8. Karta Stałego Gościa przyznawana jest po pierwszym pobycie, po wypełnieniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.
9. Karta Stałego Gościa nie jest kartą kredytową ani płatniczą, nie służy też do dokonywania płatności za uslugi w hotelu.
10. Karta może być używana tylko zgodnie z Regulaminem hotelu.
11. Rabat nie działa wstecz.
12. W razie zniszczenia, zgubienia Hotel wystawi nowa kartę na wniosek Gościa.
 
 


                                                                          REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 


 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin hotelu określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Lilę Najmołę , prowadzącą działalność Hotel Solar Palace SPA & Wellness.
1.2. Hotel Solar Palace SPA & Wellness w Mrągowie 11-700, ul. Jaszczurcza Góra 22,24, NIP 742-100-61-10 , REGON 004452590 jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
.
1.3. Niniejszy Regulamin hotelu określa:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel Solar Palace SPA & Wellness za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: www.hotelsolar.com.pl
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki prowadzenia rezerwacji
1.4. Do niniejszego Regulaminu hotelu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  ustawa z dnia 16 lipca 2004  Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Operatorem strony internetowej jest Hotel Solar Palace SPA & Wellness
1.6. Adresem elektronicznymi Hotelu są następujące adresy poczty elektronicznej:
mragowo@hotelsolasolarr.com.pl, rezerwacje@hotelsolar.com.pl, waldemar@hotelsolar.com.pl, aneta@hotelsolar.com.pl, marzena@hotelsolar.com.pl, spa@hotelsolar.com.pl, rodo@hotelsolar.com.pl.
1.7. Numery telefonu Hotelu to 89 741 24 84 lub 664 940 653
1.8. Użyte w Regulaminie hotelu terminy oznaczają:
a) Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług hotelarskich Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b) Hotel Usługodawca - Hotel Solar Palace SPA & Wellness
c) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 138, 650, 1118)
d) Strona internetowa Hotelu – strona internetowa www Hotelu, dostępna pod
adresem www.hotelsolar.com.pl
e) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez
na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania.
f) usługa lub usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu hotelu,
g) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
h) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Hotelu wykorzystywany w celu komunikacji Klienta.
1.09. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Hotelu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem hotelu i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
1.10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych
drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
1.11. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin hotelu przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także - na jego żądanie - w taki
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu hotelu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 
2. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
2.1. Hotel świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie hotelu.
2.2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach działalności
Hotelu, są:
a) prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.hotelsolsr.com.pl  za
pomocą której Klient może uzyskać informacje o Hotelu, świadczonych usługach
hotelarskich, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta
udostępnianych przez Hotel za pośrednictwem swojej strony internetowej;
b) prowadzenie elektronicznego formularza kontaktowego ogólnego oraz do poszczególnej oferty hotelu
c) prowadzenie elektronicznego formularze rezerwacji usług hotelowych.
2.3. Niniejszy Regulamin hotelu stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym
czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem hotelu, w szczególności przed zawarciem Umowy
rezerwacji. Regulamin hotelu dostępny jest na stronie: www.hotelsolar.com.pl
2.4. Akceptacja Regulaminu hotelu podczas rezerwacji, a także akceptacja Regulaminu hotelu poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo
w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu hotelu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z Regulaminem hotelu”, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem hotelu przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego.
2.5. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem hotelu’ przy dokonywaniu rezerwacji albo
przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie www.hotelsolar.com.pl
oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem hotelu, rozumie go i wyraża zgodę na
warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
2.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu hotelu.
2.7. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących
wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy.
2.8. Koszty połączenia ze stroną internetową Usługodawcy przez Klienta przez Internet ponosi
2.9. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.hotelsolar.com.pl
2.10. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje
przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową Hotelu, dane dotyczące i
wprowadzone przez Klientów, tylko na użytek Usługodawcy.
3. Umowa rezerwacji
3.1. Hotel na podstawie niniejszego Regulaminu hotelu świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji pokoi online, umożliwiające zarezerwowanie
przez Klienta pokoi w Hotelu w określonym terminie oraz innych usług hotelarskich, w
szczególności w postaci:
a) noclegów w Hotelu,
b) pakietów pobytowych w Hotelu,
c) usług dodatkowych typu kwiaty, szampan, wino, owoce, obiadokolacje, pobyty
zwierząt w Hotelu, dostawka - dodatkowe łóżko w pokoju lub łóżeczko niemowlęce,
d) zabiegów SPA
3.2. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
3.3. Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie www.hotelsolar.com.pl. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po
poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług hotelarskich,
wybraniu przez Klienta określonej usługi hotelowej, zaakceptowaniu niniejszego
Regulaminu hotelu, dokonaniu przez Klienta przedpłaty (zadatek) zgodnie z wybraną ofertą usług
hotelarskich oraz wysłaniu rezerwacji. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Hotel.
3.4. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem hotelu’ przy dokonywaniu rezerwacji przez
system na stronie www.hotelsolar.com.pl oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem
hotelu, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje
warunki usług.
3.5. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi hotelarskie między Klientem a Usługodawcą.
3.6. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego
dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za
pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.
3.7. Formy płatności przedpłaty:
a) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express
b) Przelew bankowy
3.8. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze
strony Klienta z Hotelem, rezerwacja rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu
zapłaty przedpłaty i nie dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacji.
3.9. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez
skontaktowanie się z obsługą Hotelu w drodze mailowej na adres: rezerwacje@hotelsolar.com.pl
3.10. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty,
w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w
terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Hotel anulowania rezerwacji przez Klienta.
3.11. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług hotelarskich
uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi hotelarskiej oraz terminu pobytu
w Hotelu. Umowa zawarta jest na czas oznaczony - na czas realizacji umowy o świadczenie
usług hotelarskich w terminie określonym przez strony umowy.
3.12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług hotelarskich na
warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na
warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 
4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
4.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w
jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i
nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie
wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi
hotelarskie przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hotel w ramach Umowy rezerwacji lub
skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
4.4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony
internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę
działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad
bezpieczeństwa.
4.6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji,
oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku
prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług
hotelarskich, świadczonych przez Hotel, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres
email, numer telefonu.
4.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię,
nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych
przez Klienta reklamacji.
4.9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w
przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w
ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Ochrona prawa własności intelektualnej
5.1. Na stronie internetowej Hotelu znajdują się treści chronione
prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące
przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
5.2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
5.3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.
 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu hotelu.
6.2. W przypadku zmiany Regulaminu hotelu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na
stronie internetowej Hotelu.
6.3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Hotelu po dokonanej zmianie
Regulaminu hotelu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
6.4. Zmiany Regulaminu hotelu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem
zmian do Regulaminu hotelu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego
Regulaminu hotelu przed zmianami.

 


REGULAMIN  RESORTU  SPA

 

 

1.Rezerwacje zabiegów dokonywane są w godzinach funkcjonowania SPA
2.Strefa SPA jest strefą ciszy, odprężenia i relaksu, zatem prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w owej strefie.
3.Strefa SPA jest przeznaczona dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w SPA tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci i młodzież mają obowiązek przestrzegania tych samych zasad co osoby pełnoletnie
4.Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
5.W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji zastrzega się prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu.
6.W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji Spa. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub jego odwołaniu na 5 godzin przed umówionym zabiegiem, co umożliwi bezkosztową anulację zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 5 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług.
7.Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
8.Jeżeli klient posiada przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg przed jego wykonaniem i podpisać oświadczenie.
9.Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
10.Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
11.SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub jego przerwania przez pracownika jeśli napotka on się z niestosownym zachowaniem gościa
12.W celu dostatecznego komfortu prosimy o przybycie na zabieg w szlafroku- bielizna zabiegowa jest udostępniona w gabinecie bezpośrednio przed wykonaną usługą
13.Podczas korzystania z zabiegów zaleca się:
-unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu
-unikanie obfitych posiłków na godzinę przed zaplanowanym zabiegiem
-unikanie kąpieli w basenie, jacuzzi bezpośrednio po zabiegach
-po zabiegach zaleca się minimum godzinny odpoczynek
14.SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
15.Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:
- palenie tytoniu
- wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
- używanie telefonów komórkowych
- wprowadzanie zwierząt
- głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.
16.Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
17.Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.
18.Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy od 9:00-21:00. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji Dyrekcji hotelu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
19.Najpóźniej kwadrans przed 21.00 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Spa i udać się do szatni.
20.Sauna czynna w godzinach 17.00-19.00. Hotel zastrzega sobie zmianę godzin pracy sauny lub jej nie uruchamiania w przypadku małej ilości gości w hotelu. Sauna może być uruchomiona na życzenie gości za opłatą w kwocie 80 zł/ godzina. O rezerwacji sauny należy powiadomić pracownika spa najpóźniej na godzinę przed planowanym czasem skorzystania.
21.Przed przystąpieniem do korzystania z saun należy zapoznać się z informacjami o przeciwwskazaniach.
22.Goście proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników i szlafroków w koszykach w Recepcji Spa.
23.Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie.
24.Osoby niszczące urządzenia będące w strefie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
25.W okresie zimowym osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji Spa. Obuwie, które było używane poza Spa, nie powinno być noszone na terenie obiektu.
26.Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie.
27.Osoby, które zanieczyszczą wodę w basenie zostaną obciążone kosztami wymiany wody ( w przypadku nieletnich- ich opiekunowie).
28.W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Dyrekcji Spa.

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Hotel*** Solar Palace Spa & Wellness,  jego właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
Wszystkie osoby przebywające na terenie SPA Hotelu*** Solar Palace Spa & Wellness zobowiązane są do przestrzegania powyższego Regulaminu hotelu.


 
POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 


Informacja ogólna
Ochrona danych osobowych jest w  Hotelu Solar Palace Spa & Wellness  Lila Najmoła , ul. Jaszczurcza Góra 22,24, 11-700 Mrągowo traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania a także ma na celu poinformować Ciebie odnośnie Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Ciebie.
 
Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa posiadanych danych.
 
Dane osobowe – co to znaczy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
- imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usług hotelowych);
- adres zamieszkania (w celach kontaktowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi hotelarskiej);
-numer rejestracyjny samochodu (do celów usprawnienia korzystania z parkingów hotelowych);
 - dane o stanie zdrowia (do celu wykonania usług zabiegów na twarz i ciało).

Czym jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).
Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.
 
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
W przypadku umów zawieranych z Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  , administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
 
Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”
przez e-mail:rodo@hotelsolar.com.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem formularza zgód marketingowych, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rezerwacji dostępnych na stronie www.hotelsolar.com.pl, telefonicznie oraz później w ramach Twojego udziału w działalności marketingowej Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła   (np. w ankietach)
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ: wyraziłeś nam na to zgodę.
Twoje dane osobowe (gości - osób korzystających z usług Hotelu) są przetwarzane, w następujących celach:
1) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą wykonania lub przygotowania umowy świadczenia usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
- zarządzania zapytaniami dotyczącymi rezerwacji oraz informacji o świadczonych usługach;
- zarządzenia Pani/Pana pobytem w hotelu oraz usługami z nim związanymi;
- zapewniania bezpieczeństwa Gości Hotelu oraz ochrony ich mienia;
- zarządzania dostępem do pokoi;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- zapisywania danych w plikach cookies,
- gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
2) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
- doskonalenia świadczonych usług;
- zapewnienia przestrzegania regulaminu hotelu;
- opracowywania statystyk i analiz, sporządzania raportów wewnętrznych;
- postępowania związanego z roszczeniami i skargami;
- postępowania w związku z wypełnianiem obowiązków podatkowych;
- zapewniania bezpieczeństwa informatycznego i zapobiegania nadużyciom finansowym;
- badania satysfakcji Gości Hotelu celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Gości z usług Hotelu;
- rozpowszechniania reklam ofert i usług w celu utrzymania klientów oraz pozyskiwania nowych klientów.
Kto jest odbiorcą Twoich danych?
Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Hotel. Zewnętrznymi odbiorcami Twoich danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy Hotelu, tj.:
- doradcy podatkowi/rewidenci;
- prawnicy;
- banki;
- podmioty obsługujące płatności;
- operatorzy telekomunikacyjni;
- zewnętrzne platformy rezerwacji usług turystycznych;
- dostawcy usług IT;
- instytucje, które do tego upoważnione z mocy prawa.
Dane zew. odbiorców ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa mogą być przekazane na indywidualny Twój wniosek, jeśli będzie przedstawiony uzasadniony interes prawny.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:
W celu świadczenia usługi zgodnie z informacją zawartą w wyrażonej zgodzie lub do momentu wycofania zgody. W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Hotel Solar Palace SPA & Wellness może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące. O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w  Polityce w sprawie plików cookies
 
Prawo dostępu do danych
 Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy.
 Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 Możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe.
 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany powyżej sposób.
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”
przez e-mail: rodo@hotelsolar.com.pl

 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 
Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 
Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
Możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku korzystania ze stron www i aplikacji mobilnych, Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską więcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection-directive/
 
Zmiany niniejszego dokumentu
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.08.2018 r.
 
Możesz się z nami skontaktować
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.hotelsolar.com.pl/kontakt#contact-form-tab
Prosimy o wpisanie stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym, co umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.
 
 
POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES
Witryny i strony internetowe firmy Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.hotelsolar.com.pl
 
Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu www.hotelsolar.com.pl przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie www.hotelsolar.com.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.
 

Czy cookies są niebezpieczne?
Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.
 
 Zarządzanie plikami cookies
Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
W przypadku urządzeń mobilnych:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry