Covid-19

Dbając o bezpieczeństwo Państwa pobytu oraz dostosowując się do czasowych ograniczeń dostępności usług, wprowadziliśmy specjalne zasady funkcjonowania.

Nasze działania w związku z pandemią Covid-19

I. RECEPCJA

 • Przy wejściu do hotelu temperatura każdego Gościa będzie zmierzona termometrem bezdotykowym przez pracownika recepcji. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych przyjęcie Gościa do hotelu jest niemożliwe. Procedura pomiaru może być powtórzona – decyduje o tym pracownik hotelu.
 • Każdy Gość zobowiązany jest nosić maseczkę ochronną na terenie hotelu.
 • Hotel umożliwia zakup maseczek ochronnych w kiosku hotelowym.
 • W hotelu prowadzona jest systematyczna i dokładna dezynfekcja klamek, powierzchni lady recepcyjnej, drzwi, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu-nie rzadziej niż co godzinę.
 • Przy ladzie recepcyjnej może znajdować się tylko jedna osoba, a personel postara się, aby czas przebywania Gościa przy ladzie był jak najkrótszy.
 • Przy wejściu do hotelu oraz przy windach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
 • W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych
 • Przed wejściem do hotelu i w recepcji znajduje się informacja o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.

II. POKÓJ HOTELOWY I POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Każdy pokój hotelowy po opuszczeniu Gościa jest ozonowany lub wietrzony przed kolejnym wynajęciem, a wszystkie powierzchnie są dezynfekowane.
 • Sprzątanie pokoju hotelowego w trakcie pobytu Gościa odbywa się jedynie na Jego życzenie. Gość proszony jest o wywieszenie do godziny 12:00 zawieszki: „Proszę posprzątać”.
 • Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane są w reżimie sanitarnym.
 • W łazienkach pokojowych, zgodnie z Zarządzeniem obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych.
 • Przed wejściem do windy i po jej opuszczeniu gość proszony jest o dezynfekcję dłoni.

III. RESTAURACJA/ BAR

 • Przy wejściu do restauracji znajduje się płyn dezynfekcyjny, a każdy Gość proszony jest o dezynfekcję dłoni.
 • Należy zachować dystans przestrzenny między personelem, a gościem.
 • Każdorazowo personel dezynfekuje pomocniki kelnerskie, tace, karty menu, wymienia nakładki jednorazowe, wyparza sztućce po każdym Gościu.
 • Pracownicy restauracji/baru stosują maseczki oraz rękawiczki.
 • Posiłki serwowane w formie bufetu obsługuje personel.
 • Gość przy zameldowaniu podaje preferowaną godzinę śniadania w celu usprawnienia serwisu.
 • Jeżeli Gość zdecyduje się na posiłek z Karty Menu (dostępna w pokoju hotelowym) ma możliwość telefonicznego zamówienie dania i wskazania godziny jego podania. Podanie tych informacji dużo wcześniej gwarantuje sprawne jego przygotowanie i mniejszy czas oczekiwania na posiłek. Zamówienia należy zgłaszać w restauracji (telefon 559) lub w recepcji (telefon 555).

IV. PRACOWNICY

 • Wszyscy pracownicy hotelu bezwzględnie przestrzegają pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej. Często dezynfekują urządzenia, myją ręce, dbają o bezpieczeństwo wszystkich Gości. Odzież robocza jest codziennie prana i dezynfekowana.
 • Personel szkolony jest z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz z procedur związanych z postępowaniem w przypadku zakażenia wirusem gości/pracowników.
 • Każdy pracownik poddany jest przed przystąpieniem do pracy pomiarowi temperatury przez pracownika recepcji. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowany jest do domu.
 • Przestrzenie wspólne pracowników – szatnia, kuchnia, pomieszczenie socjalne oraz magazyny są dodatkowo dezynfekowane, a pracownicy zachowują między sobą bezpieczne odległości. W pomieszczeniu socjalnym może znajdować się tylko jeden pracownik.

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY/GOŚCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Jeśli gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gov.pl oraz https://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

VI. PROCEDURA KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS W ZWIĄZKU Z COVID-19

 • Zachowanie 2 m odległości od recepcjonisty spa oraz osób czekających w kolejce do recepcji spa, siłowni, gabinetu kosmetycznego/gabinetu masażu.
 • Bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba.
 • Bransoletki i klucze dezynfekowane są po każdym użytkowniku.
 • Korzystanie z szafek w strefie wellness tylko w wyjątkowych okolicznościach.
 • Goście hotelowi proszeni są o pozostawienie swoich rzeczy w pokoju hotelowym, skorzystanie z prysznica w pokoju hotelowym oraz zejście w szlafroku do strefy Wellness.
 • Rekomenduje się pozostawienie maseczki w kieszeni szlafroka.
 • Do strefy wellness dostęp mają wyłącznie Goście hotelowi.
 • Maksymalnie z basenu może korzystać jednorazowo 10 osób.
 • Powierzchnie wspólne takie jak: klamki, drzwi, uchwyty, włączniki świateł, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów są regularnie dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia.
 • Pracownicy strefy wellness są zaopatrzeni w środki do dezynfekcji oraz w środki ochrony osobistej.
 • Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków.
 • Obowiązkowo przed wejściem do szatni każdy gość proszony jest o dezynfekcję rąk płynem umieszczonym przed wejściem do szatni.
 • Przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 • W jacuzzi może korzystać maksymalnie jedna osoba lub więcej osób pod warunkiem, że są to osoby wspólnie zamieszkujące.
 • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 • Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 • W strefie natryskowej nie prowadzi się dezynfekcji większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.
 • Jednocześnie z sauny mogą korzystać 2 osoby lub więcej osób pod warunkiem, ze są to
  osoby wspólnie zamieszkujące.
 • Zaleca się zapoznanie się z instrukcjami (mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania maseczek i rękawiczek) umieszczonymi w strefie natryskowej, przy toaletach.