Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Ok  Czytaj więcej

Regulamin Hotelu Solar Palace SPA & Wellness

 

REGULAMIN HOTELU


1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00.
3. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
5. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
6. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.
7. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
• warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
• wymianę bielizny pościelowej co 3 dni i ręczników  codziennie lub na życzenie gościa.
8. Hotel zobowiązany jest:
    - Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
-  Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:
 depozytowych,
 budzenia o określonej godzinie,
 przyjmowania bagażu  na przechowanie.
9. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu  utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju  innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
11. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
12. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych  pomieszczeń.
14. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
15. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości 50% ceny wynajmu tego pokoju.
16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
17.  Zwierzęta na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką właściciela. Obowiązkowo wymagany jest kaganiec.
18. Palenie papierosów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych: balkony, tarasy, ogród. Za palenie papierosów na terenie pokoju hotelowego i innych pomieszczeń wewnątrz obiektu hotel nałoży na gościa grzywnę w wysokości 250 zł.
19.  Dzieci na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ogrodzie hotelowym i zapewnienie opieki dzieciom znajdującym się na terenie ogrodu!
20. W przypadku braku mediów (woda, prąd, gaz) z przyczyn niezależnych od Hotelu, hotel nie ponosi odpowiedzialności za tę niedogodnośća i nie będzie udzielał z tego tytułu rekompensat.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług w hotelu prosimy zgłaszać na bieżąco w trakcie pobytu, w recepcji hotelu. W przeciwnym razie nie będą one uwzględniane w momencie wymeldowania.

Oferta usług podstawowych i uzupełniających:
 room service do godziny  23:00,
 obsługa bagażowa,
 przechowalnia bagażu,
 depozyt,
 udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 kasa wymiany walut,
 usługi gastronomiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkoholowy,
 sale wielofunkcyjne,
 pralnia hotelowa,
 pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny gości,
 codzienna zmiana ręczników
 zmiana pościeli  raz na 3 dni.


TELEFONY ALARMOWE
PLICJA:  997
STARAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIE:  999
POGOTOWIE ( Z TEL. KOM. ):  112


TELEFONY W HOTELU
RECEPCJA:   555     Bar:  559    Kuchnia: 558        Recepcja SPA: 571

 

Resort Wellness czynny w godzinach: 9:00-21:00

 

 

 

 

 

REGULAMIN RESTAURACJI


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Restauracji Tajemniczy Ogród Hotelu Solar Palace Spa & Wellness, zwanej dalej „Restauracją”

1. Korzystanie z usług Restauracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje na terenie Restauracji, na który składają się dwukondygnacyjny lokal oraz ogródek restauracyjny.
3. Niedozwolone jest spożywanie w Restauracji posiłków i napojów w niej niezakupionych.
4. Obsługa Restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże, mając na względzie komfort oraz bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi przy okazji złożenia zamówienia o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionego posiłku należy zgłaszać w trakcie konsumpcji.
6. Restauracja nie sprzedaje, ani nie podaje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastego roku życia.
7. Palenie tytoniu oraz korzystanie z epapierosów na terenie Restauracji dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
8. Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren Restauracji, z zastrzeżeniem pkt. 9
9. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do Restauracji wraz z psem asystującym, o ile posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, a pies ten jest wyposażony w uprząż.
10. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz komfort Gości, a także z uwagi na dbałość o wizerunek Restauracji, zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub takim, które swym zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu lub porządek.
11. Wynoszenie jedzenia z restauracji jest niedozwolone.
12. Konsumpcja dań z hotelowej karty menu w pokoju gościa powinna odbywać się w ramach room serwisu (room serwis dostępny pod numerem telefon: 559 w godzinach 7:00-21:00)
13. Regulamin jest dostępny do wglądu na terenie Restauracji, w pokojach hotelowych jak
i na stronie internetowej www.hotelsolar.com.pl.
14. Śniadania serwowane są w godzinach 7:00-10:00 w formie bufetu szwedzkiego. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny i formy serowanie śniadań w zależności od sezonu o czym goście będą wcześniej poinformowani.
15. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem 89 741 24 84, wew. 559 lub osobiście w restauracji.
16. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienie posiłków na określoną godzinę, co skróci czas oczekiwania na danie. Takie zamówienie należy zgłaszać obsłudze kelnerskiej lub w recepcji hotelowej.
17. Napiwki nie są doliczane do rachunku.
18. Na specjalne życzenie gości organizujemy posiłki w ogrodowej altanie.
19. Restauracja hotelowa czynna w godzinach 14:00-21:00. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny serwowania posiłków o czym goście zostaną wcześniej poinformowani.
20. Za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Restauracji gość odpowiada materialnie.

 


REGULAMIN KARTY STAŁEGO GOŚCIA

 


Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla nas, jest Państwa stała obecność w naszym hotelu. Dlatego też, aby każdy z Gości poczuł się wyjątkowo w naszym obiekcie, stworzyliśmy program lojalnościowy. Ideą programu jest nagrodzenie i docenienie Państwa zaufania i obecności. W ramach tej oferty możemy zaproponować dodatkowe korzyści w postaci Karty Stałego Gościa, która uprawnia m.in. do rabatu przy korzystaniu z usług naszego hotelu.


Wystawca i właściciel karty

1.Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Gościa jest Hotel Solar Palace SPA & Wellness Lila Najmoła, ul. Jaszczurcza Góra 22,24 11-700 Mrągowo

 

 

Użytkownik Karty Stałego Gościa

1. Użytkownikiem Karty Stałego Gościa może być osoba fizyczna, która otrzymała kartę.
2. Użytkownik Kart Stałego Gościa wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.
3. Posiadacz Karty Stałego Gościa musi być osoba pełnoletnią.


 

Przywileje i ograniczenia związane z kartą

1. Karta Stałego Gościa upoważnia posiadacza do 10% zniżki na usługi noclegowe od ceny dnia.
2. Karta Stałego Gościa dotyczy indywidulanych pobytów w hotelu (nie dotyczy zorganizowanych pobytów okolicznościowych i grupowych)
3. Rabat Karty Stałego gościa nie łączy się z innymi promocjami.
4. Warunkiem otrzymania rabatu Karty Stałego Gościa jest okazanie jej obsłudze recepcji przed wydrukiem rachunku za usługę. W przypadku okazania Karty Stałego gościa po wydruku paragony fiskalnego rabat nie zostanie przyznany.
5. Wystawca karty Stałego Gościa zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdej chwili bez podawania przyczyny.
6. Zniżki przysługują wyłącznie dla rezerwacji bezpośredniej tj. telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście na recepcji.
7. Karta jest terminowa. Termin obowiązywania zniżi jest podany na Karcie Stałego Klienta.
8. Karta Stałego Gościa przyznawana jest po pierwszym pobycie, po wypełnieniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.
9. Karta Stałego Gościa nie jest kartą kredytową ani płatniczą, nie służy też do dokonywania płatności za uslugi w hotelu.
10. Karta Może być używana tylko zgodnie z Regulaminem
11. Rabat nie działa wstecz
12. W razie zniszczenia, zgubienia Hotel wystawi nowa kartę na wniosek Gościa

 

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Hotelu Solar Palace SPA & Wellness w Mrągowie.


 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Lilę Najmołę , prowadzącą działalność Hotel Solar Palace SPA & Wellness.

1.2. Hotel Solar Palace SPA & Wellness w Mrągowie 11-700, ul. Jaszczurcza Góra 22,24, NIP 742-100-61-10 , REGON 004452590 jest wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
.
1.3. Niniejszy Regulamin określa:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel Solar Palace SPA & Wellness za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: www.hotelsolar.com.pl
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki prowadzenia rezerwacji
1.4. Do niniejszego Regulaminu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania
umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
1.5. Operatorem strony internetowej jest Hotel Solar Palace SPA & Wellness
1.6. Adresem elektronicznymi Hotelu są następujące adresy poczty elektronicznej:
mragowo@hotelsolar.com.pl, rezerwacje@hotelsolar.com.pl, waldemar@hotelsolar.com.pl, aneta@hotelsolar.com.pl, marzena@hotelsolar.com.pl, gabriela@hotelsolar.com.pl, spa@hotelsolar.com.pl

1.7. Numery telefonu Hotelu to 89 741 24 84 lub 664 940 653
1.8. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może
korzystać z usług hotelarskich Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania
niniejszego Regulaminu;
b) Hotel Usługodawca - Hotel Solar Palace SPA & Wellness
c) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907)
d) Strona internetowa Hotelu – strona internetowa www Hotelu, dostępna pod
adresem www.hotelsolar.com.pl
e) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez
na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania.
f) usługa lub usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
g) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi,
h) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej
Hotelu wykorzystywany w celu komunikacji Klienta.
1.09. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Hotelu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
1.10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych
drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
1.11. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem
umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także - na jego żądanie - w taki
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za
pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 
2. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
2.1. Hotel świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2.2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach działalności
Hotelu, są:
a) prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.hotelsolsr.com.pl  za
pomocą której Klient może uzyskać informacje o Hotelu, świadczonych usługach
hotelarskich, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta
udostępnianych przez Hotel za pośrednictwem swojej strony internetowej;
b) prowadzenie elektronicznego formularza kontaktowego ogólnego oraz do poszczególnej oferty hotelu
2.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym
czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności przed zawarciem Umowy
rezerwacji. Regulamin rezerwacji dostępny jest na stronie: www.hotelsolar.com.pl

2.4. Akceptacja Regulaminu podczas rezerwacji, a także akceptacja Regulaminu poprzez
korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo
w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z Regulaminem”, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego.
2.5. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji albo
przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie www.hotelsolar.com.pl
oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na
warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
2.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.7. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących
wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy.

2.8. Koszty połączenia ze stroną internetową Usługodawcy przez Klienta przez Internet ponosi
2.9. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.hotelsolar.com.pl
2.10. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje
przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową Hotelu, dane dotyczące i
wprowadzone przez Klientów, tylko na użytek Usługodawcy.

3. Umowa rezerwacji
3.1. Hotel na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji pokoi online, umożliwiające zarezerwowanie
przez Klienta pokoi w Hotelu w określonym terminie oraz innych usług hotelarskich, w
szczególności w postaci:
a) noclegów w Hotelu,
b) pakietów pobytowych w Hotelu,
c) usług dodatkowych typu kwiaty, szampan, wino, owoce, obiadokolacje, pobyty
zwierząt w Hotelu, dostawka - dodatkowe łózko w pokoju lub łóżeczko niemowlęce,
d) zabiegów SPA
3.2. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
3.3. Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie www.hotelsolar.com.pl. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po
poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług hotelarskich,
wybraniu przez Klienta określonej usługi hotelowej, zaakceptowaniu niniejszego
Regulaminu, dokonaniu przez Klienta przedpłaty (zadatek) zgodnie z wybraną ofertą usług
hotelarskich oraz wysłaniu rezerwacji. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Hotel.
3.4. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji przez
system na stronie www.hotelsolar.com.pl oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem
rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje
warunki usług.
3.5. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi hotelarskie między Klientem a Usługodawcą.
3.6. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego
dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za
pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.
3.7. Formy płatności przedpłaty:
a) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express
b) Przelew bankowy
3.8. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze
strony Klienta z Hotelem, rezerwacja rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu
zapłaty przedpłaty i nie dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacji.
3.9. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez
skontaktowanie się z obsługą Hotelu w drodze mailowej na adres: rezerwacje@hotelsolar.com.pl
3.10. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty,
w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w
terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Hotel anulowania rezerwacji przez Klienta.
3.11. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług hotelarskich
uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi hotelarskiej oraz terminu pobytu
w Hotelu. Umowa zawarta jest na czas oznaczony - na czas realizacji umowy o świadczenie
usług hotelarskich w terminie określonym przez strony umowy.
3.12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług hotelarskich na
warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na
warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 
4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
4.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w
jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i
nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie
wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi
hotelarskie przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hotel w ramach Umowy rezerwacji lub
skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
4.4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony
internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę
działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad
bezpieczeństwa.
4.6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji,
oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku
prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług
hotelarskich, świadczonych przez Hotel, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres
email, numer telefonu.
4.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię,
nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych
przez Klienta reklamacji.
4.9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w
przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w
ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 
5. Ochrona prawa własności intelektualnej
5.1. Na stronie internetowej Hotelu znajdują się treści chronione
prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące
przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
5.2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
5.3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.
 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
6.2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na
stronie internetowej Hotelu.
6.3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Hotelu po dokonanej zmianie
Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
6.4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem
zmian do Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego
Regulaminu przed zmianami.